ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผึ้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102005201511042520151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHUNGSCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898395295-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.22908703
Longitude
101.3230961
Tabe 3
Tab 5