ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102015201521042520152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAKDANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042-870192pakdang_s@yahoo.co.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.25287563
Longitude
101.4934158
Tabe 3
Tab 5