ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังเวิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102025201531042520153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังเวิน
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangwoen
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42039257--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2379977
Longitude
101.3582754
Tabe 3
Tab 5