ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102035201761042520176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังบอน
ชื่อ (อังกฤษ)WUNGBON
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
801893533vogbon@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.134649
Longitude
101.247218
Tabe 3
Tab 5