ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาดเสี้ยว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102045201771042520177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาดเสี้ยว
ชื่อ (อังกฤษ)TADSEAW
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
882935512tadseaw@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.16650138
Longitude
101.2391853
Tabe 3
Tab 5