ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทับกี่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102055201781042520178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับกี่
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUBKEE
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42039962tubkeeschool1@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.1614592
Longitude
101.2347602
Tabe 3
Tab 5