ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินแลบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102065201791042520179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินแลบ
ชื่อ (อังกฤษ)banhinlab
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870325-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.1956693
Longitude
101.2500798
Tabe 3
Tab 5