ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังเป่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102075201801042520180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังเป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)wangphang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
811411892mayuree kotsuno@yahoo.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.173185
Longitude
101.26365
Tabe 3
Tab 5