ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าสะแข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102085201811042520181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสะแข
ชื่อ (อังกฤษ)PASAKHAE
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042-870327paskea_loei3@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.11458196
Longitude
101.2750009
Tabe 3
Tab 5