ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถ้ำพระ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102105201831042520183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำพระ
ชื่อ (อังกฤษ)TUMPHA
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.1934575
Longitude
101.1869468
Tabe 3
Tab 5