ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่วตาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102115201841042520184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่วตาว
ชื่อ (อังกฤษ)kaewtaow
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
922508675pon3234@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.13060321
Longitude
101.2755711
Tabe 3
Tab 5