ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102125201651042520165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Pamoung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
884377756pamungloei3@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.229917
Longitude
101.266267
Tabe 3
Tab 5