ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยลาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102135201871042520187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยลาด
ชื่อ (อังกฤษ)Huylad
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปุ่ม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-rbanhwylad@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2256907
Longitude
101.2309977
Tabe 3
Tab 5