ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาพึง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102145203621042520362
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาพึง
ชื่อ (อังกฤษ)CHUMCHONBANNAPHUNG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาพึง
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
086-2323-466--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.41127858
Longitude
101.0470748
Tabe 3
Tab 5