ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกลาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102155203631042520363
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banklang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาพึง
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.44140945
Longitude
101.0548639
Tabe 3
Tab 5