ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนามาลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102165203731042520373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนามาลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAMALA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.38527026
Longitude
101.0446706
Tabe 3
Tab 5