ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102175203741042520374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khok
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
809793279http://www.loei3.org/bankhok
คำนวณการเดินทาง
Latitude
5.615985819
Longitude
100.1952945
Tabe 3
Tab 5