ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซำทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102185203751042520375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำทอง
ชื่อ (อังกฤษ)SOMTONG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870141--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.35631883
Longitude
101.04028
Tabe 3
Tab 5