ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหวาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102205203771042520377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAI
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870258Phakem49@gmail.comwww.nongwai.loei3.org
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.35569719
Longitude
101.0626606
Tabe 3
Tab 5