ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102215203781042520378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวด่านนาปูน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhungdannapoon School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนามาลา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3756451
Longitude
101.0363753
Tabe 3
Tab 5