ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาแห้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102225203701042520370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแห้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nahaew School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-428-97019nahaewsr-sc@hotmail.comwww.nahaew.loei3.org
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4778434
Longitude
101.0697836
Tabe 3
Tab 5