ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหมืองแพร่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102235203681042520368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองแพร่
ชื่อ (อังกฤษ)Muangphrae School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862277505thanwaras@gmail.comhttp://www.banmuangphrae.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.50190911
Longitude
101.0755633
Tabe 3
Tab 5