ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแสงภา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102245203691042520369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสงภา
ชื่อ (อังกฤษ)Bansangpa
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสงภา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
643563184sangphaschool2019@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.491628
Longitude
100.999894
Tabe 3
Tab 5