ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102255203711042520371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อเหมืองน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)banbomaungnoi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสงภา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892792419--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.55060553
Longitude
101.0027258
Tabe 3
Tab 5