ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยน้ำผัก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102265203721042520372
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยน้ำผัก
ชื่อ (อังกฤษ)Huaynampak
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสงภา
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
933291930--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.55958294
Longitude
100.9473283
Tabe 3
Tab 5