ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาลึ่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102285203651042520365
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาลึ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaluang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42079695--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.49902826
Longitude
100.904907
Tabe 3
Tab 5