ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาผักก้าม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102295203661042520366
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาผักก้าม
ชื่อ (อังกฤษ)NAPAKKAMSCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870338napukkamschool2012@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.51851372
Longitude
100.883177
Tabe 3
Tab 5