ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102315203331042520333
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)KAENGMUANG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042-039311Kaengmoung@ g mail.comhttp:Kaengmoung l
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3848348
Longitude
101.4868843
Tabe 3
Tab 5