ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102325203361042520336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)Banthasala
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
819642041thasala_loei@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4205853
Longitude
101.4568739
Tabe 3
Tab 5