ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102335203371042520337
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่อน
ชื่อ (อังกฤษ)Banton School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--http://www.loei3.org/banton/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.409122
Longitude
101.433723
Tabe 3
Tab 5