ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102345203401042520340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบง
ชื่อ (อังกฤษ)ban bong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
610311576--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4121111
Longitude
101.4146603
Tabe 3
Tab 5