ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปลาบ่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102355203481042520348
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลาบ่า
ชื่อ (อังกฤษ)banplaba
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
885734009niracha7@gmail.comwww.loei3.org/banplaba
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.38602152
Longitude
101.3586509
Tabe 3
Tab 5