ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสองคอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102365203491042520349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองคอน
ชื่อ (อังกฤษ)SONGKON SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870242
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3592645
Longitude
101.3993637
Tabe 3
Tab 5