ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินสอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102385203511042520351
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินสอ
ชื่อ (อังกฤษ)hinsao school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
885601051hinsao1234@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.28241365
Longitude
101.4003427
Tabe 3
Tab 5