ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งกวาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102395203521042520352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งกวาง
ชื่อ (อังกฤษ)banpongkwang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
872338412banpongkaong@gmail.comhttp://www.loei3.org/banpongk
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.309733
Longitude
101.386998
Tabe 3
Tab 5