ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาขามป้อม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102425203601042520360
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาขามป้อม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nakhampom school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42078667nakhampom_school@windowslive.comwww.nakhampom.net
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3300875
Longitude
101.2437007
Tabe 3
Tab 5