ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาคูณ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102435203611042520361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nakoon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.35149812
Longitude
101.3140726
Tabe 3
Tab 5