ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งแล่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102455203461042520346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งแล่น
ชื่อ (อังกฤษ)KANGLAN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
852678909petcharit123@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.39769835
Longitude
101.2882456
Tabe 3
Tab 5