ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไฮตาก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102465203571042520357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไฮตาก
ชื่อ (อังกฤษ)Haitak
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
895246467haitak@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4813081
Longitude
101.2778083
Tabe 3
Tab 5