ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งเกลี้ยง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102475203531042520353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งเกลี้ยง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankangkling
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870117--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.43718228
Longitude
101.2794023
Tabe 3
Tab 5