ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านลาดค่าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102485203541042520354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาดค่าง
ชื่อ (อังกฤษ)LADKANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
821067548Chananyalak@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.43051849
Longitude
101.2696123
Tabe 3
Tab 5