ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยติ้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102495203551042520355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยติ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUAYTIW
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
621619775--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5251178
Longitude
101.25715
Tabe 3
Tab 5