ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยผักเน่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102505203561042520356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยผักเน่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAIPHAKNAO SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4687773
Longitude
101.2672365
Tabe 3
Tab 5