ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคนผง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102515203341042520334
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคนผง
ชื่อ (อังกฤษ)KHONPONG
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
khonpong1@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4761208
Longitude
101.5026036
Tabe 3
Tab 5