ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยลาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102525203471042520347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยลาด
ชื่อ (อังกฤษ)huailad school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.44695705
Longitude
101.4192581
Tabe 3
Tab 5