ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถ้ำมูล
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102535203351042520335
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำมูล
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUMMOON
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
637477745tummoon.loei3@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.43991261
Longitude
101.5101694
Tabe 3
Tab 5