ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102545203381042520338
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแซง
ชื่อ (อังกฤษ)nongsang school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4508464
Longitude
101.4583111
Tabe 3
Tab 5