ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102555203391042520339
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)NONSOMBUN SCHOOL
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.45823994
Longitude
101.5055281
Tabe 3
Tab 5