ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102565203411042520341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANTOMMITTAPHAPTEE 101 SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสานตม
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42072814--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.44170373
Longitude
101.4707378
Tabe 3
Tab 5