ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102575203451042520345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban kaeng Hai School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
-0.008693134
Longitude
0.000125941
Tabe 3
Tab 5